Norway

Kharkiv National University named after V.N. Karazin

PAYMENT FOR TRAINING FOR FOREIGN STUDENTS
ACADEMIC YEAR
2017/2018

BARAKA KOMPANIYA UKRAINALLC LLC signs with the student the contract for all term of training of the student in educational institution. In the university enter the cost of information and consulting services in questions of training and transfer (consultations, the help in formation of a package of documents for receipt, a meeting and accommodation of students, permission of conflict situations, support during the training period).

*,** the equivalent of US dollars, payment is carried out in monetary unit of Ukraine – hryvnia at the rate of the NBU which worked on the date of payment. (In cost little changes are possible)

V. N. KARAZIN KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY

 

Спеціальності Освітні

програми

Бакалавр Магістр (ОПП)
вартість навчання, дол. СИТА**
денна заочна денна заочна
091 Біологія Біологія 2000 1600 2700        2200
Біохімія 2700
Генетика 2700
Фізіологія людини та тварин 2700
103 Науки про Землю Геологія 2000 1600 2700 2200
Геологія нафти і газу 2700 2200
Гідрогеологія 2700 2200
101 Екологія Екологія 2000 1600
Екологія та охорона навколишнього середовища 2700 2200
051 Економіка Економіка та економічна політика 2000 2700
Бізнес-економіка 2000 2700
Економічна кібернетика         2000 2700 2200
Міжнародна економіка 2700 2200
Бізнес – аналітика та міжнародна статистика 2000     , 1600 2700 2200
Прикладна економіка 1600 2700 2200
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 2000 1600 2700 2200
072 Фінанси, банківська* справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 2000 1600 2700 2200
Інформаційні технології у фінансах та                                                            ’

електронна комерція

2000 1600
  Публічні фінанси     2700 2200
073 Менеджмент Менеджмент організацій 2000 1600 2700 2200
Менеджмент бізнес-процесів 2000 1600 2700 2200
Менеджмент зовнішньо – економічної діяльності 2000 1600 2700 2200
Міжнародний менеджмент і бізнес-комунікації 2000   2700  
Бізнес-адміністрування     2700 2200
Бізнес-менеджмент     2700 2200
Управління фінансово-економічною безпекою     2700 2200
Адміністративний менеджмент     2700 2200
075 Маркетинг Маркетинг 2000   2700 2200
Маркетинговий менеджмент 2000      
Інформаційний маркетинг, реклама та зв’язки з громадськістю 2000      
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 2000 1600    
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління * та адміністрування 2000 1600    
Викладання англійською мовою
051 Економіка Прикладна економіка     2700 2200
073 Менеджмент Адміністративний менеджмент     2700 2200
035.041 Філологія

(германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Англійська мова та література і переклад та друга іноземна мова 2000   2700  
Англійська мова та література і переклад   1600   2200
035.043 Філологія

(германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька

Німецька мова та література і переклад та англійська мова 2000 1600 2700  
Німецька мова та література і переклад   1600   2200
035.051 Філологія

(романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська)

Переклад (іспанська та англійська мови) 2000 1600 2700  
Переклад (іспанська мова)   1600   2200
035.055 Філологія

(романські мови та літератури (переклад включно), перша –

Французька мова та література і переклад та англійська мова 2000   2700  
Французька мова та література        
французька) і переклад   1600   2200
035.060 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша – арабська Переклад (арабська та англійська мови) 2000 1600    
035.065 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська Переклад (китайська та англійська мови) 2000 1600 2700  
Переклад (китайська мова)   1600   2200
032 Історія та археологія Історія та археологія 2000 1600 2700 2200
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 2000 1600    
Інформаційні управляючі системи та технології   1600 2700 2200
125 Кібербезпека Кібербезпека 2000 1600    
Безпека інформаційних і комунікаційних систем   1600 2700  
151 Автоматизація та

комп’ютерно-інтегровані

технології

Автоматизація та комп’ютерно – інтегровані технології 2000 1600    
Комп’ютеризовані системи управління та автоматика   1600 2700  
Викладання англійською мовою
125 Кібербезпека Кібербезпека 2000 1600  
111 Математика Математика 2000 1600 2700  
113 Прикладна математика Прикладна математика 2000 1600 2700  
Теоретична та прикладна

механіка

  1600 2700  
122 Комп’ютерні науки Інформатика 2000 1600 2700  
Викладання англійською мовою
122 Комп’ютерні науки Інформатика 2000 1600 2700  
222 Медицина Медицина  
  1-2 курс     3250  
3-4 курс     3250  
5-6 курс     3250  
Викладання англійською мовою
222 Медицина Медицина  
  1-2 курс     4300  
3-4 курс     4300  
  5-6 курс     4300  
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародна інформація та міжнародні комунікації 2000      
Міжнародні відносини та регіональні студії 2000      
Міжнародні відносини 2000      
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини 2000 1600 2700 2200
Міжнародна та європейська економічна інтеграція     2700  
Міжнародна логістика і митна справа 2000   2700  
Міжнародний бізнес 2000   2700  
Міжнародні фінанси 2000      
Міжнародна електронна комерція 2000      
241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа 2000 1600    
242 Туризм Туризм 2000 1600 2700 2200
073 Менеджмент Менеджмент 2000   2700 2200
Бізнес-адміністрування 2000      
Викладання англійською мовою
073 Менеджмент Менеджмент 2000   2700 2200
053 Психологія Психологія 2000 1600 2700 2200
105 Прикладна фізика та наноматеріали Радіофізика і електроніка та біофізика 2000      
Радіофізика і електроніка 2000   2700  
Біофізика 2000   2700  
153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наносистемна техніка 2000      
Фізична та біомедична електроніка 2000   2700  
052 Політологія Політологія 2000 1600 2700  
054 Соціологія Соціально – політичні та

маркетингові дослідження

2000 1600    
Соціальні комунікації, реклама та зв’язки з громадськістю 2000 1600    
Соціальні технології     2700 2200
  Соціальний менеджмент     2700 2200
061 Журналістика Медіакомунікації та зв’язки з громадськістю 2000 1600 2700  
Медіакомунікації 2000   2700 2200
Стратегічні комунікації та нові медіа 2000   2700 2200
231 Соціальна робота Соціальна робота 2000   2700  
104 Фізика та астрономія Фізика 2000   2700  
Астрономія 2000   2700  
Астрономія та космічна інформатика 2000   2700  
105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика енергетичних систем 2000   2700  
Комп’ютерна фізика 2000   2700  
105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика 2000   2700  
Медична фізика 2000   2700  
Експериментальна ядерна фізика та фізика плазми 2000   2700  
Викладання англійською мовою
105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика     2700  
Експериментальна ядерна фізика та фізика плазми 2000   2700  
035.01 Філологія

(українська мова та література)

Українська мова і література 2000 1600 2700 2200
035.033 Філологія

(слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська)

Мова і література (польська) 2000 1600 2700  
035.034Філологія                                                  і

(слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська)

Мова і література (російська) 2000 1600 2700 2200
035.08 Філологія (класичні мови та літератури (переклад включно)) Мова і література (латинська) 2000   2700  
035.10 Філологія Прикладна лінгвістика 2000   2700  
(прикладна лінгвістика)          
061 Журналістика Журналістика 2000 1600 2700 2200
033 Філософія Філософія 2000 1600 2700 2200
Європейські студії 2000 1600 2700  
034 Культурологія Культурологія 2000 1600 2700 2200
Візуальне мистецтво та менеджмент культурних проектів 2000 1600   2200
Урбаністичні студії 2000 1600    
102 Хімія Хімія 2000 1600 2700 2200
081 Право Право 2000 1600 2700 2200
293 Міжнародне право Міжнародне право 2000 1600    
Викладання англійською мовою
081 Право Право 2000 1600    
293 Міжнародне право Міжнародне право 2000 1600    

*** After the first year of study, tuition fees are 3250